Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Een gezondheidszorgpsycholoog behandelt mensen met psychische klachten. Gezondheidszorgpsycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. De titel gezondheidszorgpsycholoog kan dan ook als een soort keurmerk beschouwd worden. U mag van mij verwachten dat ik daadwerkelijk deskundig ben in mijn vakgebied.
Een gezondheidszorgpsycholoog mag alleen deze titel voeren, als hij of zij geregistreerd is via de Wet BIG. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg deze wet ingevoerd. De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaars en wil de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen en de cliënt beschermen.
Gekoppeld aan de wet BIG houdt het ministerie een registratiesysteem (het BIG-register) bij van psychologen die aan de specifieke eisen voldoen. Indien u wilt nagaan of ik vermeld sta in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben (voor meer informatie: https://www.bigregister.nl of telefoon 0900-8998225).