Klachtenregeling


Als medewerker in de zorg ben ik verplicht u goede zorg te leveren. Als u klachten heeft over mijn wijze van handelen, dan kunt u de volgende wegen bewandelen:


• U kunt als eerste een klacht indienen bij mij.
• Daarnaast kunt u advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie die u de weg wijst en helpt bij het indienen van uw klacht. Het telefoonnummer is 0900-243 70 70. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgbelang-nederland.nl
• U kunt ook een klacht indienden bij mijn beroepsvereniging. Meer informatie vindt via de link https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar. Via de volgende link vindt u ook het codeboek met de richtlijnen waar ik me als psycholoog aan te houden heb https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/wetten-regels-beroepscodes/ .
• Ook kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege. Op de website https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ kunt u het adres vinden van het regionaal tuchtcollege in uw regio.
Het tuchtrecht is er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen. De patiënt kan geen schadevergoeding vragen aan het tuchtcollege.