Kosten en vergoedingen

Wordt uw behandeling vergoed?
Als gezondheidszorgpsycholoog ben ik werkzaam in de generalistische basis-ggz. Deze psychologische zorg is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dus voor de behandelingen niets te betalen, mits u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar na uw behandeling wel het eigen risico van 385 euro in rekening brengt (mocht dit nog niet zijn gebeurd).
Indien u bent verwezen door een praktijkondersteuner verbonden aan PoZob, dan bent u verwezen binnen het zorgprogramma GGZ. Voor uw behandeling gelden dan andere vergoedingen. U kunt dit navragen bij uw praktijkondersteuner of bij mij.

Heeft u altijd recht op vergoeding van de behandeling?
Of u recht heeft op vergoeding van uw behandeling en hoe lang uw behandeling mag duren is afhankelijk van de aard en de intensiteit van uw klachten. De huisarts maakt een inschatting of u doorverwezen kan worden naar een gezondheidszorgpsycholoog in de basis-ggz. Bij (te) lichte problematiek kan de huisarts u ook doorverwijzen naar een andere hulpverlener in zijn/haar praktijk.
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.
Veel zorgverzekeraars hebben in de polissen extra beperkingen opgenomen voor de vergoeding van uw behandeling. Zo kunt u na een behandeling in de generalistische basis-ggz niet meteen voor de tweede keer in behandeling in de generalistische basis-ggz.

Met welke verzekeraars heb ik een contract?
Ik heb voor 2021 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Zilveren kruis, Zorg en Zekerheid en ONVZ. Ik declareer de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal vervolgens de bijdrage voor het eigen risico met u verrekenen.
Voor het jaar 2020 heb ik geen contract afgesloten met zorgverzekeraars VGZ, Menzis, Caresco en DSW. Afhankelijk van uw polis wordt de behandeling dan gedeeltelijk (naturapolis) of geheel (restitutiepolis) vergoed. Zonder contract kan ik de behandeling niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van mij een factuur die u in kan dienen bij uw verzekeraar.

Wat zijn de kosten voor de behandeling?
In 2020 geldt de bekostiging op basis van 4 prestaties:

1. Basis GGZ Kort (max. duur 294 minuten), maximaal tarief 504,71 euro
2. Basis GGZ Middel (max. duur 495 minuten), maximaal tarief 856,34 euro
3. Basis GGZ Intensief (max. duur 752 minuten), maximaal tarief 1373,34 euro
4. Basis GGZ Chronisch, maximaal tarief 1287,27 euro
5. Onvolledig behandeltraject (max. duur 120 minuten), maximaal tarief 219,53 euro

In bovenstaand overzicht ziet u het maximum tarief zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Zorgverzekeraars gaan echter uit van een marktconform tarief. Dit tarief valt doorgaans 10 tot 20 % lager uit. Wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, ga ik ook uit van het marktconforme tarief. Dit ligt ongeveer 15 % lager dan het maximale tarief.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door mij via een zogenoemd onverzekerd product (ovp) in rekening worden gebracht. Voor dit overig product, of als u de behandeling zelf wilt betalen, bedraagt het tarief 90 euro per sessie van 3 kwartier.