Kosten en vergoedingen

Het zorgprestatiemodel
Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging van de GGZ: het zorgprestatiemodel. Deze bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe ik die in rekening moet brengen. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties.
Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende zorgprestaties, bijvoorbeeld gesprekken of een onderzoek. De zorgprestaties staan op de rekening die ik aan u of uw zorgverzekeraar stuur. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Hoe wordt uw behandeling betaald?
De psychologische zorg die ik bied wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dus voor de behandelingen niet te betalen, mits u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar wel het eigen risico van 385 euro in rekening brengt (mocht dit nog niet zijn gebeurd).
In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.

Heeft u altijd recht op vergoeding van de behandeling?
Of u recht heeft op vergoeding van uw behandeling en hoe lang uw behandeling mag duren is afhankelijk van de aard en de intensiteit van uw klachten. De huisarts maakt een inschatting of u doorverwezen kan worden naar mij. Bij (te) lichte problematiek kan de huisarts u ook doorverwijzen naar een andere hulpverlener in zijn/haar praktijk.
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Wat gaat uw behandeling kosten?
In het zorgprestatiemodel leg ik een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Ik kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaal ik tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Ik declareer de daadwerkelijke tijd van de sessie. Per sessie gaat men uit van een bepaalde duur, met een kwartier uitloop.

Prestatiecode Consulttype Duur vanaf Tarief
CO0432 Diagnostiek/intake 45 minuten € 142,31
CO0497 Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0627 Behandeling 60 minuten € 143,71

In bovenstaand overzicht ziet u het maximum tarief zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Zorgverzekeraars gaan echter uit van een marktconform tarief. Dit tarief valt doorgaans 10 tot 20 % lager uit.
Indien de behandeling niet wordt vergoed, of als u ervoor kiest de sessies zelf te betalen, geldt een tarief van € 105,- per 3 kwartier.

Met welke verzekeraars heb ik een contract?
Ik heb voor 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Zilveren kruis, Zorg en Zekerheid, VGZ, Menzis, Caresco, ASR en ONVZ. Ik declareer de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal vervolgens de bijdrage voor het eigen risico met u verrekenen.
Voor het jaar 2022 heb ik geen contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW. Afhankelijk van uw polis wordt de behandeling dan gedeeltelijk (naturapolis) of geheel (zuivere restitutiepolis) vergoed. Zonder contract kan ik de behandeling niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van mij een factuur die u in kan dienen bij uw verzekeraar.